Tiếng Anh về chủ thể môi trường hay là trong những chủ đề mà họ hay chạm mặt nhiều trong các bài thi Nói cùng Viết. Hôm nay, dauanrongthieng.vn English xin phép được gửi đến mọi tình nhân tiếng mê say học tiếng Anh tổng thích hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề môi trường chuẩn chỉnh nhất .

Bạn đang xem: Thân thiện với môi trường tiếng anh là gì


Các danh từ tiếng anh về chủ đề môi trường

 Acid rain /ˈæsɪd reɪn/ : mưa a xít Atmosphere /ˈætməsfɪə/ : khí quyển Biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ : sự nhiều chủng loại sinh họcCatastrophe /kəˈtæstrəfi/ : thảm họaClimate /ˈklaɪmət/ : khí hậu Climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ : hiện tượng biến đổi khí hậuCreature /ˈkriːʧə/ : sinh vậtDestruction /dɪsˈtrʌkʃən/ : sự phá hủyDesertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ : quy trình sa mạc hóaDeforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ : sự phá rừngDust /dʌst/ : lớp bụi bẩnEarthquake /ˈɜːθkweɪk/ : cơn cồn đấtAlternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ : năng lượng thay thếErosion /ɪˈrəʊʒən/ : sự xói mònEndangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ : các loàiExhaust /ɪgˈzɔːst/ : khí thảiFossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ : nguyên liệu hóa thạchPesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ : dung dịch trừ sâuFertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ : phân bónGlobal warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ : hiện tượng ấm dần lên toàn cầuGreenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ : hiệu ứng nhà kínhIndustrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ : hóa học thải công nghiệpNatural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ : tài nguyên thiên nhiênOil spill /ɔɪl spɪl/ : sự nỗ lực tràn dầuOzone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ : tầng ô-zônPollution /pəˈluːʃən/ : sự ô nhiễmPreservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ : sự bảo tồnRainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ : rừng nhiệt độ đớiSea màn chơi /siː ˈlɛvl/ : mực nước biểnSewage /ˈsjuːɪʤ/ : nước thảiSolar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ : tích điện mặt trờiSolar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ : pin mặt trờiUrbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ : quá trình đô thị hóa

Danh từ giờ đồng hồ anh công ty đề ô nhiễm và độc hại môi trường

Environmental pollution: ô nhiễm và độc hại môi trườngContamination: sự làm cho nhiễm độcProtection / preservation / conservation: bảo vệ/bảo tồnAir / soil/ water pollution: ô nhiễm và độc hại không khí/đất/nướcGovernment’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của thiết yếu phủShortage / the lack of: sự thiếu hụtWind nguồn / energy: tích điện gióAlternatives: phương án thay thếWoodland / forest fire: cháy rừngDeforestation: phá rừngCarbon dioxin: CO2Ecosystem: hệ thống sinh tháiSoil erosion: xói mòn đấtPollutant: chất gây ô nhiễmPolluter: người/tác nhân khiến ô nhiễmPollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễmPreserve biodiversity: bảo tồn sự phong phú sinh họcNatural resources: tài nguyên thiên nhiênGreenhouse gas emissions: khí thải nhà kínhA marine ecosystem: hệ sinh thái xanh dưới nướcGround water: nguồn nước ngầmThe soil: đấtCrops: mùa màngAbsorption: sự hấp thụAcid deposition: mưa axitActivated carbon: than hoạt tínhActivated sludge: bùn hoạt tínhAerobic attached-growth treatment process: quá trình xử lý sinh học tập hiếu khí dính bámAerobic suspended-growth treatment process: quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

*

Các động từ giờ đồng hồ anh chủ đề môi trường

Destroy /dɪsˈtrɔɪ/ : phá hủy.Die out /daɪ aʊt/ : bị tiêu diệt dần.Disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ : trở thành mất.Dry up /draɪ ʌp/ : khô cạn.Emit /ɪˈmɪt/ : bốc ra.Erode /ɪˈrəʊd/ : xói mòn.Leak /liːk/ : rò rỉ.Threaten /ˈθrɛtn/ : doạ dọa.Pollute /pəˈluːt/ : làm cho ô nhiễm.Protect /prəˈtɛkt/ : bảo vệ.Purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ : thanh lọc.Recycle /ˌriːˈsaɪkl/ : tái chế.Reuse /riːˈjuːz/ : tái sử dụng.Conserve /kənˈsɜrv/ : bảo tồn.Clean /klin/ : dọn dẹp.

Động từ giờ anh về nhà đề độc hại môi trường

Pollute: ô nhiễm.Dispose / release / get rid of: thải ra.

Xem thêm: Bánh Tráng Trộn Có Tác Dụng Gì, Tác Hại Khi Lạm Dụng Bánh Tráng Trộn

Contaminate / pollute: làm ô nhiễm/làm lan truyền độc.Catalyze (for): xúc tác (cho).Exploit: khai thác.Cut / reduce: sút thiểu.Conserve: giữ lại gìn.Make use of / take advantage of: tận dụng/lợi dụng.Over-abuse: sử dụng quá quá mức.Halt/discontinue / stop: ngừng lại.Tackle / cope with/deal with / grapple: giải quyết.Damage / destroy: phá hủy.Limit / curb / control: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát.Offset carbon / CO2 emissions: làm giảm lượng khí thải carbon/CO2.Protect endangered species/ a coastal ecosystem: bảo đảm chủng loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ.Log forests / rainforests / trees: chặt phá rừng/rừng sức nóng đới/cây cối.Harm the environment / wildlife / marine life: khiến hại đến môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống bên dưới nước.Damage / destroy the environment / a marine ecosystem / the ozone layer / coral reefs: tiêu diệt môi trường/hệ sinh thái xanh dưới nước/tầng ozon/rặng san hô.Produce pollution / CO2 / greenhouse (gas) emissions: làm nên ô nhiễm/khí CO2/khí thải đơn vị kínhThreaten natural habitats / coastal ecosystems / a species with extinction: bắt nạt dọa môi trường xung quanh sống trường đoản cú nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ/giống loại có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.


*

Các tính từ giờ đồng hồ anh về chủ đề môi trường

Environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ : thân thiện với môi trườngHarmful /ˈhɑːmfʊl/ : gây hạiRenewable /rɪˈnjuːəbl/ : hoàn toàn có thể phục hồiReusable /riːˈjuːzəbl/ : hoàn toàn có thể tái sử dụngToxic /ˈtɒksɪk/ : độc hạiPolluted /pəˈluːtɪd/ : bị ô nhiễmBiodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ : hoàn toàn có thể phân hủySustainable /səˈsteɪnəbəl/ : bền vữngOrganic /ɔrˈgænɪk/ : hữu cơMan-made /mən-meɪd/ : nhân tạo

Trên đây là những tự vựng tiếng anh chủ đề môi trường, trung trung khu Anh ngữ dauanrongthieng.vn hy vọng với những trường đoản cú vựng trên các các bạn sẽ sớm cải thiện năng lực giờ đồng hồ Anh của bản thân.

Và một điều giữ ý, học giờ Anh theo chủ thể hay ngẫu nhiên phương pháp nào cũng cần thời gian, sự cụ gắng, cần cù rèn luyện hàng ngày mới tiếp thu kết quả. Vì vậy hãy nỗ lực cố gắng hết mình, thành công sẽ đến với bạn! Đừng quên quan sát và theo dõi những bài viết sau của dauanrongthieng.vn English để học thêm những kỹ năng và kiến thức thú vị nhé!