Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn là gì? cách dùng thì cồn từ này như vậy nào? Làm cố gắng nào để phân minh thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn cùng với thì bây giờ hoàn thành? toàn bộ sẽ được giải đáp trong nội dung bài viết dưới đây của Athena

Chào mừng chúng ta đã trở về với siêng đề ngữ pháp sâu sát về thì đụng từ tiếng Anh của Athena. Vào những bài viết trước chúng ta đã cùng nhau đi kiếm hiểu công thức, phương pháp dùng cùng dấu hiệu nhận biết của những thì bây giờ đơn, hiện tại tiếp nối và bây giờ hoàn thành. Từ bây giờ chúng ta tiếp tục cùng nhau chinh phục 1 thì động từ khác, đó là thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn. Thì đụng từ này sẽ cực nhọc hơn 3 thì hễ từ trước sẽ học nhưng các bạn cũng chớ quá lo lắng nhé do Athena đã tất cả bí cấp bách giúp chúng ta ghi lưu giữ được thì cồn từ này cấp tốc và dễ nắm bắt nhất. Chúng ta cùng nhau lời giải thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn ngay sau đây nhé.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cách dùng

1.Định nghĩa thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn (Present perfect continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnlà thì động từ sử dụng để miêu tả sự vấn đề đã bước đầu trong quá khứ, vẫn còn thường xuyên ở bây giờ và rất có thể tiếp diễn ngơi nghỉ tương lai. Thì đụng từ này thường xuyên được sử dụng để nói về việc việc đã xong nhưng hiệu quả vẫn còn ảnh hưởng đến hiện nay tại.

Công thức: S+ has/have+ been + V-ing

*

2.Cấu trúc thì hiện nay taị kết thúc tiếp diễn

Dưới phía trên là kết cấu đầy đầy đủ của thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn

2.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/has + been + V-ing

Trong đó:

he/she/it + has+ been+v-ingI/you/we/they+ have+ been+ V-ing

Ví dụ

I have been studying Music for 3 years. – Tôi sẽ học âm thanh được 3 năm.We have been waiting here for 3 hours! – shop chúng tôi đã chờ ở đây ba giờ đồng hồ.They have been standing in the rain for one hour. – Họ sẽ đứng bên dưới mưa khoảng chừng 1 giờ đồng hồ đồng hồShe has been drinking too much milk tea lately. – Cô ấy đang xem không ít ti vi.He has been working for this company for 5 years. – Anh ấy đã thao tác làm việc ở công ty được 5 nămIt has been raining since last morning – Trời sẽ mưa kể từ sáng qua

2.2. Thể bao phủ định

Công thức: S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ:

He hasn’t been studying English since last year. – Anh ấy đã không học tiếng ANh từ năm ngoáiI haven’t been meeting Jim for over two months! –Tôi sẽ không gặp mặt Jim xuyên suốt 2 tháng.

2.3.Công thức thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn nghỉ ngơi thể nghi vấn

Công thức: (WH) + have/ has + S + been + V-ing?

Trả lời:

Yes, I/ we/ you/ they + have Yes, he/ she / it + has.

Hoặc

No, I/ we/ you/ they + haven’tNo, he/ she/ it + hasn’t

Ví dụ:

Has she been waiting here for three hours? Yes, she has (Cô ấy vẫn chờ ở chỗ này 3 tiếng?)Has Jack been doing his housework? No, he hasn’t (Jack sẽ làm bài tập về chưa nhà?)Have you been using my thiết bị di động phone again? Yes, I have (Bạn vừa lại dùng điện thoại cảm ứng thông minh của tôi đấy à?)

3.Cách thực hiện thì hiện nay tại xong tiếp diễn

Thì hiện tại ngừng tiếp diễn thực hiện khi nào? Cùng xem thêm cách sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn với ví dụ rõ ràng dưới trên đây nhé!

Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn dùng để diễn đạt hành động bước đầu ở quá khứ , diễn ra liên tục và kéo dãn ở hiện nay tại, nhằm mục đích nhấn táo bạo tính liên tụccủa hành vi và thường vấn đáp cho thắc mắc How long ( được bao lâu rồi), since với for

Ví dụ:

-She has been waiting for 2 hours– Cô ấy đang đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ.

-They have been swimming since last December. – Họ đã từng đi bơi từ thời điểm tháng 12 năm ngoái.

-I’ve been typing the draft since 8 a.m – Tôi đã gõ bản thảo từ 8 giờ sáng

Thì hiện tại xong tiếp diễn dùng làm nói về hành động đã xong xuôi trong vượt khứ mặc dù nhiên kết quả vẫn thấy được được

Ví dụ:

-He has been working hard for 12 hours, so he is very tired now

(Anh ấy đã thao tác 12 tiếng đồng hồ đeo tay nên hiện giờ anh ấy mệt)

-You are fired because you have been making many mistakes.

(Bạn bị sa thải cũng chính vì bạn đã vi phạm luật nhiều lỗi)

*

4.Dấu hiệu phân biệt thì hiện tại kết thúc tiếp diễn

Dưới đấy là những lốt hiệu nhận ra của thì hiện tại tiếp diễn kết thúc và lấy một ví dụ minh họa để chúng ta dễ dàng theo dõi.

Trạng từ

Vị trí nhiều từ

Ví dụ

for the whole+ N (N chỉ thời gian)

Thường đứng cuối câu

-They have been singing for the whole day. (Họ đã hát cả ngày rồi)

-I have been working for the whole night

(Tôi đã thao tác làm việc đã đêm hôm nay rồi.)

-for+ khoảng thời hạn (for months, for years: trong tầm -since+ mốc thời gian: từ lúc (since he arrived, since July,…)

Đầu hoặc cuối câu

She has been going out since 7 pm (Cô ấy đi ra bên ngoài từ 7 giờ đồng hồ tối.)

My father has been watching TV for 2 hours (Bố tôi sẽ xem TV được 2 tiếng rồi.)

All+ thời hạn (all the morning, all the afternoon,…)

Thường đứng cuối câu

She has been chatting with her friends all the

morning (Cô ấy nói chuyện với các bạn cả buổi sáng.)

5.Phân biệt thìHiện tại trả thànhvà thìHiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì lúc này hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc

S+ have/has+ V2

S+ have/has+ been + V-ing

Cách dùng

Thì bây giờ hoàn thành mô tả hành đụng đã xảy ra dứt rồi (tức hành vi trọn vẹn).

Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn diễn tả hành động vẫn còn đó đang liên tục xảy ra (tức hành động chưa trọn vẹn). Ví dụ:

Thì hiện nay tại chấm dứt nhấn khỏe khoắn vàokết quảcủa hành động (diễn tả ai đã làm gì? đượcbao nhiêu? tốt đượcmấy lầntính đến thời điểm hiện tại (trả lời mang đến câu hỏiHow many?/ How much)

Ví dụ: I have visited sai Gon 4 times

( Tôi đã đi được thăm sài gòn 4 lần)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường nhấn mạnh khỏe vàotính liên tụccủa hành động (diễn tảai đó đã làm gì ? đượcbao lâutính đến lúc này (trả lời cho thắc mắc How long?)

Ví dụ: I have been working all day ( Tôi đã thao tác làm việc cả ngày)

Dấu hiệu dấn biết

Ever, never, just, already, recently, since, for

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

6.Bài tập thì hiện tại dứt tiếp diễn

Bài 1: Chọn lời giải đúng

He ………………….. Motorbikes for 2 years A. Has been riding B. Has ridden C. Has been ridden D. Have been riding 2. My sister _____ for you since yesterday. A. Has been looked B. Has been looking C. Have been looking D. Looked 3. Why are your hands so dirty? I…………………my bike A. Repaired B. Have been repaired C. Has been repaired D. Have been repairing 4. We……………around Scotland for 8 years A. Travelled B. Have travelled C. Have been travelling D. Has been travelling 5. Sandy……………….dinner 4 times this week A. Has cooked B. Has been cooking C. Have been cooking D. CookedI ……………… to lớn learn English for years but I have not succeeded yet. A. Have been trying B. Have tried C. Tried D. A & B 7. I ……………… to thủ đô new york three times this year. A. Have been being B. Have been C. Was D. Has been 8. My brother ……………… several plays. He has just finished his second tragedy. A. Have written B. Have been writing C. Has written D. Has been writing 9. I love this film. I………………it four or five times already. A. Have been seeing B. Have seen C. Has seen D. Had seen 10. How long you ………………English? For 5 years A. Have you studied B. Have been studying C. Studied D. Vị you study

Bài 2: Chọn giải đáp đúng A hoặc B

1.Which of the two sentences below is the better or more likely?

A.I’ve worked in the garden all day & now I’m tired.

B.I’ve been working in the garden all day và now I’m tired.

2.

A.What have you done? You’re all wet.

B.What have you been doing? You’re all wet.

3.

A.Ifinished my homework. Now I’m going to lớn watch TV.

B.I’ve been finishing my homework. Now I’m going to lớn watch TV.

4.

Xem thêm: 20+ Gói Cước 1 Ngày Của Vinaphone 1 Ngày, Tổng Hợp Tất Cả Các Gói Cước Ngày Vinaphone Cho

A.What have you done with my keys? - I haven’t seen your keys.

B.What have you been doing with my keys? - I haven’t seen your keys.

5.

A.She’s worked in the garden all morning & she’s still not finished.

B.She’s been working in the garden all morning and she’s still not finished.

6.

A.Why are you sweating? - I’ve cut the grass.

B.Why are you sweating? - I’ve been cutting the grass.

7.

A.How many biscuits have you eaten?

B.How many biscuits have you been eating?

7.

A.How long have you known her?

B.How long have you been knowing her?

8.

A.I’ve had this computer for over 10 years.

B.I’ve been having this computer for over 10 years.

9.

A.I’ve had piano lessons for over 10 years và I’m still not very good.

B.I’ve been having piano lessons for over 10 years và I’m still not very good.

Đáp án:

Bài 1

1. A

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. B

Bài 2:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. A

10. B

Nắm rõ cách sử dụng và cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là bạn đã thay chắc 1 chủ đề ngữ pháp cơ bản của giờ đồng hồ Anh rồi đó. Các bạn hãy nỗ lực ghi nhớ cách thực hiện từng thì động từ bằng cách làm nhiều bài tập liên quan nhé. Chúc các bạn học tập tốt.