Chức vụ:- Ủy viên Bộ chính trị: Khóa XII- túng bấn thư tw Đảng: Khóa XI- Ủy viên trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII- Đại tướng, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống (4/2016 - 4/2021)- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và bình an của Quốc hội- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV- Đoàn ĐBQH: Hà Nam- phần trăm trúng cử: 95,87%


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1972 - 7/1973: Chiến sĩ, Tiểu nhóm phó, tiểu đoàn 14, Sư đoàn 320, Sư đoàn 308

- 8/1973 - 10/1974: Tiểu đội trưởng, tiểu đoàn 14, Trung đoàn 55, Sư đoàn 341, Quân khu vực 4

- 11/1974 - 10/1978: Trung úy, Trung đội trưởng, chính trị viên phó, chính trị viên đại đội, Đảng ủy viên Đảng ủy tiểu đoàn 14, Trung đoàn 55, Sư đoàn 341, quân đoàn 4

- 11/1978 - 3/1981: Thượng úy, Trợ lý tổ chức triển khai Phòng thiết yếu trị, Sư đoàn 341, Quân quần thể 4

- 4/1981 - 8/1982: Thượng úy, học tập viên Trung cung cấp Trường Quân chính, Quân khu 4; học tập viên Trường văn hóa Quân đội

- 9/1982 - 7/1985: Đại úy, học tập viên học viện chuyên nghành Chính trị-Quân sự

- 8/1985 - 7/1987: Đại úy, Phó nhà nhiệm chủ yếu trị, Phó Trung trưởng đoàn về chủ yếu trị, bí thư Đảng ủy Trung đoàn, Trung đoàn 667, Trung đoàn 779, Sư đoàn 346, quân đoàn 26, Quân khu 1; Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự chiến lược tỉnh Cao Bằng

- 8/1987 - 1/1988: thiếu hụt tá, bí thư Đảng ủy Trung đoàn, Phó Trung đoàn trưởng về chủ yếu trị Trung đoàn 462, Sư đoàn 392, Quân khu 1

- 2/1988 - 8/1994: Trung tá, Trợ lý viên Tổ chức, Tổng cục thiết yếu trị; học viên học viện Quốc phòng

- 9/1994 - 10/2000: Thượng tá, Đại tá, Phó phòng, Trưởng phòng công tác Chính trị rồi Phó viên trưởng viên Tổ chức, Tổng cục chủ yếu trị; học viên hoàn thành xong cử nhân tại học viện chuyên nghành Chính trị-Quân sự (1995-1996)

- 11/2000 - 4/2003: Đại tá, Phó túng thư Đảng ủy, cục trưởng Cục chính sách, Tổng cục chủ yếu trị

- 5/2003 - 11/2004: Đại tá, Ủy viên Ban thường xuyên vụ Đảng ủy, chủ nhiệm chủ yếu trị Quân quần thể 3

- 12/2004 - 3/2006: thiếu thốn tướng, túng thiếu thư Đảng ủy, Phó bốn lệnh về bao gồm trị Quân khu 3

- 4/2006 - 11/2007: thiếu hụt tướng rồi Trung tướng, túng thiếu thư Đảng ủy, thiết yếu ủy Quân khu 3.

Bạn đang xem: Tiểu sử ông ngô xuân lịch

Học lớp nghiên cứu cán bộ thời thượng tại học viện chuyên nghành Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006). Trên Đại hội đại biểu toàn nước lần sản phẩm công nghệ X của Đảng, bạn bè được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng (4/2006); được chỉ định và hướng dẫn tham gia Đảng ủy quân sự Trung ương

- 12/2007 - 1/2011: Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy quân sự Trung ương, Trung tướng, Phó nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

- 1/2011 - 2/2011: Ủy viên tw Đảng, Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng Việt Nam.

Xem thêm: Cách Dùng Thuốc Phá Thai An Toàn (Hướng Dẫn & Tư Vấn), Cách Sử Dụng Thuốc Phá Thai Hiệu Quả Và An Toàn

Trên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thiết bị XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành trung ương bầu vào Ban túng thiếu thư trung ương Đảng (1/2011); được chỉ định và hướng dẫn là Ủy viên hay vụ Quân ủy Trung ương

- 2/2011 - 4/2016: bí thư trung ương Đảng, Ủy viên hay vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng tá (12/2011), nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (7/2011). Đại tướng (10/2015). Tại Đại hội đại biểu cả nước lần thiết bị XII của Đảng, đồng minh được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành trung ương bầu vào Bộ bao gồm trị (1/2016)

- 4/2016 - 4/2021: Ủy viên Bộ thiết yếu trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng thiết yếu phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng