“Tôi tình nguyện bởi vì có cơ hội sử dụng các năng lực pháp lý của mình để giúp những người không thể gồm được đại diện thay mặt hợp pháp. Quý khách rất hàm ơn sự giúp sức của các tình nguyện viên vì còn nếu như không thì hệ thống quy định có vẻ khá khó khăn và phức tạp so với họ. Tình nguyện viên là 1 trong những con đường hai chiều so với tôi - tôi không những giúp khách hàng giải quyết và xử lý những rắc rối pháp luật của họ, mà là 1 trong những luật sư mới được nhận vào, tôi rất có thể đảm nhận thêm những vụ vấn đề thú vị, được giảng dạy và thay vấn từ những luật sư cung cấp cao, shop và thay mặt đại diện cho khách hàng, và được test thách từng ngày về phần đa mặt. ”


*
Amharic
*
Arabic
*
Bengali
*
Chinese (Simplified)
*
English
*
French
*
German
*
Greek
*
Haitian Creole
*
Hindi
*
Italian
*
Khmer
*
Korean
*
Nepali
*
Portuguese
*
Russian
*
Somali
*
Spanish
*
Urdu
*
Vietnamese
Chúng tôi sẽ biện hộ cho bạn! thương mại & dịch vụ vận động đến chủ nhà thông qua Dự án pháp luật sư Tình nguyệnLiên hệ với bọn chúng tôi: 1-857-320-6452