*

Bạn đang xem: 7 năm chờ đoạn đường

Trên một phần đường dài 1 km, người ta trồng cây 2 bên đường, cách đôi mươi m trồng 1 cây(ở nhì đầu mặt đường là đèn cao áp).Hỏi đoạn đường có từng nào cây


*

1km=1000m

Cứ trăng tròn m ta gọi là một khoảng, nhị đầu của 1 khoảng ta call là điểm

Số khoảng là

1000:20=50 khoảng

Số điểm là

50+1=51 điểm

Số cây trên đoạn đường là

51-2=49 cây


*

trên phần đường 1 km tín đồ ta trồng cây phía 2 bên đường ,cách đôi mươi m trồng 1 cây <ở 2 đầu con đường là đèn cao áp >.hỏi phần đường đó có bao nhiêu cây


một đoạn đường dài 1 km trồng cây phía hai bên đường cách đôi mươi m trồng 1 cây<ở nhị đầu đường là đèn cao áp>.hỏi đoạn đường có từng nào cây


Xem thêm: Tuyển Chọn Những Ca Khúc Song Ca Hay Nhất Của Mỹ Tâm & Đàm Vĩnh Hưng 2019

một đoạn đường dài 1 km trồng cây phía hai bên đường cách đôi mươi m trồng 1 cây<ở nhì đầu mặt đường là đèn cao áp>.hỏi phần đường có bao nhiêu cây


Trên một đoạn đường 1km, tín đồ ta trồng cây phía 2 bên đường, biện pháp 20m trồng 1 cây (ở nhị đầu mặt đường là đèn cao áp). Hỏi đoạn đường đó có bao nhiêu cây?


Trên một phần đường dài 3 km, người ta trồng cây 2 bên đường theo vật dụng tự một cây phi lao, một cây phi lao nữa, một cây bạch bọn rồi mang lại một cây xoan. Hiểu được cứ cách đôi mươi m lại trồng một cây và có trồng cây ở hai đầu đường. Hỏi sẽ trồng bao nhiêu cây bạch đàn trên phần đường đó?


trên một đọan con đường dài 3 km .Người ta trồng cây 2 bên đường theo máy tự 1 cây phi lao 1 cây phi lao nữa 1 cây bạch đàn 1 cây xoan . Biết cứ cách trăng tròn m thì trồng 1 cây và phía hai bên đầu đường cũng có cây . Hỏi bao gồm bao nhiêu cây bạch đàn được trồng trên phần đường đó.


Người ta trồng cây 2 bên lề nhịn nhường trên một phần đường dài 800 m không còn 402 cây. Hỏi trồng cây giữa hai bên đường trên một đoạn đường dài 4 km sẽ hết từng nào cây? biết rằng khoảng cách giứa nhị cây là như nhau.


trên 1 phần đường dài 3km bạn ta trồng cây phía 2 bên đường theo trang bị tự một cây phi lao, một cây phi lao nữa, một cây bạch bọn rồi mang lại một cây xoan. Hiểu được cứ bí quyết 20m lại trồng một cây và tất cả trồng ở nhị đầu đường. Hỏi đã trồng bao nhiêu cây bạch bọn trên đoạn đường đó.


Trên một quãng con đường dài 3 km . Người ta trồng hai cây bên đường theo sản phẩm công nghệ tự 1 cây dương , 1 cây dương nữa , 1 cây bạch bầy rồi cho 1 cây tràm . Biết rằng cứ cách 20 m lại trồng 1 cây và tất cả trồng cây ở 2 bên đầu mặt đường . Hỏi đề xuất dùng bao nhieu cây từng loại