Giải phần A. Chuyển động cơ bạn dạng bài 6 trang 103, 104, 105, 106 sách lí giải học tin học tập lớp 5. Phần nhiều gì em sẽ biết a) thực hiện Pen màu sắc và Pen kích thước . . .

Bạn đang xem: Trong logo cách dùng để thay đổi nét vẽ


Câu 1

Những gì em đang biết

a) áp dụng Pen color và Pen kích thước để lựa chọn màu với độ dày đường nét vẽ như hình bên dưới đây:

*
 

b) Viết mẫu lệnh vẽ hình vuông, quan tiền sát công dụng trên màn hình.

c) thoát ra khỏi Logo

Câu 2

Thay đổi màu và độ dày nét bằng câu lệnh

a) Vẽ hình vuông bằng câu lệnh: CS REPEAT 4

b) Sửa câu lệnh trên thành : CS SetPenColor 4 REPEAT 4

Quan gần kề kết quả.

c) biến đổi giá trị số <4> vào lệnh SetPenColor, quan cạnh bên sự thay đổi màu vẽ.

d) Điền vào chỗ chấm (. . .)

Lệnh SetPenColor dùng để đặt ………. Của đường nét vẽ. Để để màu đến nét vẽ, em biến đổi ……….. Trong lệnh.

Xem thêm: Cây Lá Cẩm Là Gì? Công Dụng Và Cách Nấu Xôi Lá Cẩm Có Tác Dụng Gì

Trả lời:

Lệnh SetPenColor dùng để đặt màu của nét vẽ. Để để màu đến nét vẽ, em chuyển đổi giá trị n trong lệnh.

Câu 3

Em triển khai các yêu mong sau:

a) Vẽ hình vuông bằng câu lệnh : CS REPEAT 4

b) Sửa câu lệnh trên thành: CS SetPenSize <1 10> REPEAT 4 , quan tiếp giáp kết quả.

c) thay đổi giác trị số <1> cùng <10> trong lệnh SetPenSize <1 10>, quan ngay cạnh sự biến đổi nét vẽ.

d) Điền vào vị trí chấm (. . .)

Lệnh SetPenSize dùng để chỉnh ……… của nét vẽ. Để kiểm soát và điều chỉnh độ rộng nét vẽ ta biến hóa giá trị ……… vào câu lệnh.

Trả lời:

d) Lệnh SetPenSize dùng để làm chỉnh độ rộng của đường nét vẽ. Để điều chỉnh độ rộng nét vẽ ta biến đổi giá trị trong câu lệnh.

*

*

Câu 4

Thủ tục DuongTron sau thực hiện các bước gì? Điền vào ô trống trong bảng theo mẫu:

*

Trả lời:

*


Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + dauanrongthieng.vn"Ví dụ: "A. Hoạt động cơ phiên bản - bài xích 6: chuyển đổi màu và nét vẽ bởi câu lệnh dauanrongthieng.vn"