3 Relative Clauses – Mệnh đề dục tình 7 giải pháp rút gọn mệnh đề quan hệ8 Phân biệt bí quyết dùng Who, Whom và Whose trong tiếng anh8.4 sáng tỏ WHO, WHOM cùng WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ giỏi có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm giải say đắm rõ hơn về danh tự đứng trước nó.

Bạn đang xem: Who whom which that whose cách dùng


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó che khuất “the woman” và dùng làm xác định danh tự đó. Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn gồm một câu hoàn chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn đã xem: phương pháp who whom which

Who

Làm nhà ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi đồ vật, rượu cồn vật

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan tiền hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ đồng hồ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề tình dục

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay hầu hết trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để bổ nghĩa mang lại danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Những đại từ quan tiền hệ


1. WHO

– làm chủ từ vào mệnh đề quan tiền hệ

– thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

2. WHOM

– làm túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan lại hệ

– thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế cho danh từ chỉ vật

4. THAT

– có thể thay cầm cố cho địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định

* các trường hợp thường dùng “that”:

– lúc đi sau các hiệ tượng so sánh nhất

– lúc đi sau các từ: only, the first, the last

– khi danh tự đi trước bao gôm toàn bộ cơ thể và vật

– khi đi sau các đại từ bỏ bất định, đại từ bao phủ định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* những trường hòa hợp không dùng that:

– vào mệnh đề quan hệ tình dục không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ thiết lập cho danh từ chỉ tín đồ hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan lại hệLoại danh từ cố gắng thếVai trò vào câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ giỏi túc từ
Thatchỉ tín đồ hay chỉ vậtchủ từ tuyệt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề dục tình trong giờ Anh chỉ lý do, thường cầm cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ chỉ vị trí chốn, thường ráng cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vì chưng you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các một số loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan lại hệ khẳng định và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh tự không xác minh và không sử dụng dấu phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một đồ gia dụng hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không độc nhất vô nhị thiết phải bao gồm trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác minh và được phân làn với mệnh đề chính bởi một hoặc hai dấu phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta xem xét các điểm sau:

– khi danh từ nhưng nó bổ nghĩa là một danh tự riêng

– khi danh từ nhưng nó vấp ngã nghĩa là 1 tính từ mua (my, his, her, their)

– khi danh từ nhưng nó bổ nghĩa la một danh từ đi cùng với this , that, these, those

Một số xem xét trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Ví như trong mệnh đề quan lại hệ bao gồm giới trường đoản cú thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ áp dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom rất có thể được thay bởi who.

Ex: I’d lượt thích to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan lại hệ xác minh , bạn có thể bỏ các đại từ quan tiền hệ làm cho túc từ:whom, which.


5. Những cụm trường đoản cú chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được cần sử dụng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan liêu hệ

1. Mệnh đề tình dục được rút thành cụm phân từ
Mệnh đề quan hệ chứa những đại từ quan tiền hệ thống trị từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành cụm hiện tại phân tự (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ (V3/ed).

* nếu mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to me are professors. → The couple living next door khổng lồ me are professors.

* trường hợp mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề thụ động thì rút thành các quá khứ phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề dục tình được rút thành các động tự nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành nhiều động trường đoản cú nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

Xem thêm: Bảng Giá Sàn Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi Và Báo Giá Mới Nhất 2022, Sàn Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever và beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới từ mở màn kết phù hợp với các danh tự theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt giải pháp dùng Who, Whom cùng Whose trong tiếng anh

1. Giải pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức nhà từ lúc từ đứng trước của nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke khổng lồ you, is my father

Người bọn ông (người mà) đã thì thầm với anh là thân phụ tôi

The girls who serve in the shop are the owner’s daughters

Những cô bé (mà họ) giúp việc ở của hàng là phụ nữ ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn luôn là đụng từ Verb

2. Phương pháp dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức té túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người lũ ông, bạn mà anh chạm chán là thân phụ tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô nàng mà anh thấy là những chị họ tôi

– vào văn nói bạn ta thường dùng who hoặc that cố gắng cho whom, hoặc phổ thông không dừng lại ở đó bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– vào trường hòa hợp whom có tác dụng từ ngã túc cho 1 giới từ, khi viết ta nhằm giới từ bỏ trước whom, khi nói tư để giới tự sau cùng, còn whom được thay thế bằng that hoặc vứt hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man khổng lồ whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại từ Subject

3. Phương pháp dùng Whose

– Whose được dùng như hiệ tượng sở hữu bí quyết khi tự đứng trước là nhà ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người có nhà của mình bị thiệt hại sẽ tiến hành bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh từ Noun, danh từ đứng sau whose không khi nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM cùng WHOSE

1. Phân biệt biện pháp dùng Who với Whose

– Sau who luôn luôn là động từ còn sau whose đề nghị là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người thiếu nữ giúp chúng ta là gia sư dạy tiếng anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người bọn ông có nam nhi học thuộc lớp tôi là một bác sĩ

2. Phân biệt phương pháp dùng Who với Whom

– Who làm công ty từ trong mệnh đề quan hệ và thay thế cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm cho túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan liêu hệ và thay nuốm cho danh trường đoản cú chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn bao gồm biết cậu nhỏ nhắn mà mẹ cậu ấy là 1 y tá?

Bài tập về kiểu cách dùng Who, Whom cùng Whose

Bài 1: xong câu cùng với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I like is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người bọn ông mà đàn ông cuả ông ta là chúng ta cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn tất cả biết người thanh nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà nhưng cưả cuả nó màu xoàn là nhà cuả tôi

4) The girl whom I like is you

 Cô gái cơ mà tôi thích là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whom.

1) We are talking to some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to some peasants whom we will help.

 Chúng tôi thủ thỉ với vài tín đồ nông dân (những fan mà) shop chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying khổng lồ study hard.

 Các em học viên (những em mà) trước đó lười học tập giờ đang rứa gắng cần mẫn học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh gần kề đã bắt giữ lại người bầy ông (người mà) có khá nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã ăn cắp ví của tôi

Bài 3: dứt câu với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ gần kề hại những người dân tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ tín đồ mà bao gồm thanh kiếm dài đã bị đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những công ty khoa học những người mà đang nghiên cứu máy bộ mới sẽ qua đời.

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is khổng lồ demolish the tower.