Trong ứng dụng App Store

*
, chúng ta có thể quản lý các đăng ký, xem lại và thiết lập về nội dung thiết lập do các bạn hoặc các thành viên khác trong gia đình thực hiện. Bạn có thể đặt các giới hạn và thiết lập cấu hình tùy chọn của bản thân cho App Store trong thiết lập .

Bạn đang xem: Xem lịch sử thanh toán appstore


Với share trong mái ấm gia đình được thiết lập, người tổ chức triển khai gia đình hoàn toàn có thể xem xét và phê duyệt các giao dịch cài được triển khai bởi các thành viên khác trong gia đình ở dưới lứa tuổi nhất định. Hãy xem nhảy Hỏi để mua cho trẻ nhỏ sau này.


Chạm vào hoặc ảnh hồ sơ của khách hàng ở bên trên cùng mặt phải, sau đó chạm vào Đã mua.

Nếu chúng ta đã thiết lập cấu hình Chia sẻ trong gia đình, đụng vào mua hàng của tôi hoặc chọn một thành viên trong gia đình để xem nội dung cài của họ.


Ghi chú: Bạn chỉ rất có thể xem nội dung tải được các thành viên trong mái ấm gia đình thực hiện nếu họ chọn share nội dung sở hữu của mình. Bạn có thể không truy cập được vào nội dung download bằng chia sẻ trong mái ấm gia đình sau lúc thành viên trong mái ấm gia đình rời khỏi đội gia đình.


Tìm ứng dụng mà bạn có nhu cầu tải về (nếu vẫn đang còn sẵn trong App Store), tiếp nối chạm vào

*
.


Chạm vào hoặc hình ảnh hồ sơ của công ty ở trên cùng bên phải, tiếp đến chạm vào Đăng ký.

Có thể bạn phải đăng nhập bằng ID dauanrongthieng.vn của mình.

Xem thêm: Lâm Chi Phát: Hồi Ký Của Một Gia Đình Hoa Kiều, Kinh Nghi_M T_M Lòng C_A Chúa Giê

Chọn một đăng ký, tiếp đến thực hiện ngẫu nhiên tác vụ nào sau đây:

Thay đổi hoặc hủy đk hiện tại.

Đăng ký lại vào trong 1 đăng ký đã không còn hạn.


Đi tới thiết đặt  > App Store, kế tiếp thực hiện ngẫu nhiên tác vụ nào sau đây:

Tự động mua về vận dụng đã tải trên các thiết bị táo khác của bạn: bên dưới Tải về từ động, hãy bật Tải về ứng dụng.

Tự động update ứng dụng: Bật cập nhật ứng dụng.

Cho phép mua về vận dụng bằng dữ liệu di động: dưới Dữ liệu di động, bật Tải về tự động. Để lựa chọn xem bạn muốn được xin phép so với các phiên bản tải về bên trên 200 MB hay toàn bộ các ứng dụng, hãy đụng vào mua về app.

Tự cồn phát các clip xem trước ứng dụng: Bật auto phát video.

Tự động xóa những ứng dụng không sử dụng: nhảy Gỡ bỏ áp dụng ko dùng. Bạn có thể cài để lại ứng dụng bất kỳ lúc nào trường hợp ứng dụng đó vẫn có sẵn vào App Store.


Đặt những giới hạn ngôn từ và ngăn chặn mua in-app


Sau khi bạn bật số lượng giới hạn nội dung với quyền riêng rẽ tư, hãy tiến hành như sau.